Wspierają nas:

  • B-WHITE S.A.,
  • MARKET RAJ KOZARZEWSCY I SMOCZYŃSKI SJ,
  • YT INVESTMENTS SP. Z O.O. S.K.A.

Dziękujemy Darczyńcom!

Fundacja Inspiracja (KRS 0000424481) jest organizacją pozarządową działającą od 2012 roku. Głównym celem działalności Fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży w edukacji, stwarzanie warunków do edukacji, wspieranie rozwoju talentów, pomoc w nauce dzieciom z rodzin ubogich, patologicznych, a także wsparcie dzieci niepełnosprawnych. Przeprowadzamy dodatkowe lekcje dla dzieci i młodzieży połączone z dożywianiem dzieci. Wspieramy szkoły w pomoce naukowe oraz tworzymy biblioteki.

Poprzez promocję nauki i inwestowanie w talenty dzieci, Fundacja stara się przyczyniać do rozwoju miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, zmniejszania ubóstwa, konfliktów i przemocy. Fundacja dąży do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju oraz wyrównania szans edukacyjnych wszystkim uczniom.

Fundacja działa we współpracy z rodzicami, pedagogami, psychologami i instytucjami, którym zależy na pomaganiu dzieciom. Upowszechnia innowacyjne rozwiązania pedagogiczne i wysokie standardy edukacyjne.

Fundacja Inspiracja przeprowadziła liczne akcje pomocowe m.in. :

– w Szkole Podstawowej nr 112 w Warszawie wsparła finansowo warsztaty garncarskie i modelarskie dla uczniów,

– w okresie wakacyjnym przekazała darowiznę na szkolenie i obóz żeglarski w ramach projektu „Poza Horyzonty” (psychoprofilaktyka dzieci i młodzieży) organizowanego przez Stowarzyszenie Możesz,

– nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Centruś, działającym przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, finansując pomoce edukacyjne i urodziny jednego z podopiecznych, a także sfinansowała część potrzeb tzw. Funduszu Wycieczkowego, dzięki któremu organizacja mogła przygotować różnorodne wyjazdy dla rehabilitowanych w szpitalu małych pacjentów,

– w ramach działań edukacyjnych wsparła Fundację Twoja Pasja – ufundowała miesiąc zajęć tanecznych dziecku z Domu Dziecka, – w ramach działań edukacyjnych wsparła Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka,

– w Szkole Podstawowej nr 112 w Warszawie przeprowadziła kampanię edukacyjną „Złap za książkę” zapraszając na spotkanie pisarkę dla dzieci, Anielę Cholewińską-Szkolik oraz przekazując komplet książek do szkolnej biblioteki,

– ufundowała nagrody dla uczestników podczas zawodów sportowych ‘Maluchy na start’ organizowanych przez Przedszkole i Szkołę Inspiracja,

– podarowała przybory szkolne i materiały edukacyjne dla Parafii św. Mateusza w Warszawie,

– przekazała finansowe wsparcie Fundacji „Pomóż dorosnąć”, Domowemu Hospicjum Dziecięcemu Promyczek, Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Zdążyć z Pomocą,

– a także współorganizuje ze Szkołą Podstawową nr 112 spotkania z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozwijania talentów i umiejętności uczniów.

Najbliższe plany Fundacji dotyczą organizacji spotkań, których celem ma być przybliżenie dzieciom różnorodności działań artystyczno-kulturalnych oraz rozwijanie młodzieńczych talentów.

Statut fundacji: Statut Fundacji Inspiracja

Zarząd: Alicja Maliszewska (Prezes)

Liczymy na pomoc wszystkich, którzy chcą wesprzeć Fundację Inspirację, w szczególności rodziców uczniów i przedszkolaków. Dzięki pomocy finansowej przyczynimy się do rozwoju dzieci, ułatwiając im dostęp do najnowocześniejszych osiągnięć informatyczno-technicznych czy alternatywnych form edukacji i spędzania wolnego czasu.

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy:

Fundacja „INSPIRACJA”

ul. Mehoffera 90,

03-118 Warszawa

06 1090 1043 0000 0001 2051 5095,

W tytule prosimy o dopisanie: Darowizna na cele statutowe.

Każdy grosz ma znaczenie.

W przypadku darowizn rzeczowych prosimy o informację mailem:

biuro@fundacjainspiracja.com

Darczyńcom dziękujemy za wsparcie

Krzysztof Kudera