RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pana/i danych osobowych jest Fundacja Inspiracja,
(nazwa Administratora)
z siedzibą przy l. Mehoffera 90, 03-118 Warszawa
(adres Administratora)
2) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji Inspiracja.
Podstawą do przetwarzania tych danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych określane jako „RODO”,
3) odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pana/i dane osobowe przechowywane będą do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
5) ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6) posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.